Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Info-centar Press Buderus je definirao standarde građenja budućnosti

Već danas Buderus pruža praktičnu demonstraciju standarda građenja u budućnosti

Na sajmu ISH 2011 u Frankfurtu“ Buderus je predstavio „Energie PLUS“ izgradnju energetski učinkovitih kuća uz pomoć tehnologije Buderus energetski učinkovitog sustava

Buderus je definirao standarde građenja budućnosti: Energetski učinkovita kuća projektirana na bazi tehnologije Buderus energetski učinkovitog sustava. Izgradnjom objekata ove vrste proizvodi se više toplinske i električne energije (primarne energije) nego što se troši za grijanje, pripremu potrošne tople vode i za električne aparate. Na ovaj način energetski učinkovita kuća može pružiti značajan doprinos postizanju ciljeva zaštite klime. Na sajmu ISH 2011 koji se je održao od 15 do 19 ožujka 2011. u Frankfurtu, Buderus kao marka Bosch Thermotechnology, stavio je u središte pozornosti energetski učinkovitu kuću. Posjetitelji sajma stekli su sva potrebna saznanja o ovoj tehnologiji i o opći preduvjetima za objekte ove vrste. Prikazana rješenja primjenjiva su ne samo za nove zgrade nego i za modernizaciju postojećih zgrada - energetski učinkovita tehnologija već je postala današnja realnost.

EU Smjernice za energetski učinkovite zgrade (EPBD – Energy Performance in Buildings Directive) izričito uvjetuju smanjenje potrošnje energije poboljšanom izolacijom, učinkovitim sustavima grijanja i ventilacije i povećanim korištenjem obnovljivih izvora energije. Počevši od 2020, sve nove zgrade morati će se graditi kao „zgrade približno nulte potrošnje energije“ Energetski učinkovita kuća koju je kreirao Buderus ide čak korak dalje u odnosu na EU Smjernice jer ova kuća u energetskoj bilanci ne predviđa potrošnju električne energije iz javne distributivne električne mreže.
Kako funkcionira energetski učinkovita kuća? Sasvim jednostavno: potrošnja energije zgrade - mjerena kao utrošak primarne energije za grijanje, pripremu potrošne tople vode i struje za rad električnih aparata mora se nadoknaditi iz značajnog viška energije. Ovaj višak energije može se dobiti iz obnovljivih izvora energije, npr. fotonaponskom tehnologijom za proizvodnju električne energije ili proizvodnjom toplinske energije npr. uz pomoć solarnih toplinskih sustava.

Uglavnom, slijedeći faktori su važni za postizanje pozitivne energetske bilance: maksimalno povećanje energetske učinkovitosti uređaja za grijanje, pripremu potrošne tople vode i električnih aparata, optimiranjem tehnologije građenja, npr. izolacijom kako bi se spriječili toplinski gubici, kao i djelotvornijom ventilacijom smanjenjem na minimum toplinskih gubitaka kroz ventilacijske sustave, uključujući regeneraciju toplinske energije. Svi ovi faktori čine dio integralnog pristupa ovoj problematici i mogu pomoći da se u stanogradnji postigne standard energetske učinkovitosti.

To se posebno odnosi na nove zgrade gdje pozitivna energetska bilanca dobiva sve više na značaju. Činjenica je da danas dostupna tehnologija uz prihvatljive investicijske troškove također omogućava transformiranje postojećih zgrada u energetski učinkovite kuće. Važno je da potrebni građevinski zahvati na renoviranju postojećih zgrada budu učinkoviti ne samo obzirom na potrošnju energije nego i obzirom na financijske troškove. Pored svega, svi ovi zahvati imaju smisla ako se mogu financijski amortizirati u razumnom vremenskom periodu.

Na sajmu ISH 2011, Buderus je prikazao ne samo teoretske mogućnosti nego i za to nužne komponente sustava - od učinkovitih sustava grijanja, preko proizvodnje električne i toplinske energije uz pomoć energije Sunčevih zraka, pa sve do kontrolirane ventilacije novih i postojećih stambenih objekata.
Energetski učinkovita kuća
Tekst uz sliku:
Tijekom jedne godine energetski učinkovita kuća proizvede više električne i toplinske energije, nego što se u tom periodu potroši za grijanje/pripremu potrošne tople vode i rad električnih aparata.


Logo "Energetski učinkovita kuća"
Tekst - Već danas Buderus pruža praktičnu demonstraciju standarda građenja u budućnosti
Energie PLUS