Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Obnovljiva energija Štednja energije

Štednja energije

Trošenje energije u kućanstvu

Privatna se kućanstva bore stalnim rastom cijene struje. Mi imamo činjenice potrošnje struje:

• 29,5 % ukupne potrošnje energije odlazi na privatna kućanstva.
• Tri četvrtine potrebe za energijom u kući odlazi na grijanje.
• Potrošnja struje raste svake godine za 2%.

Ovi podaci jasno pokazuju kako je upravo u vlastitom kućanstvu isplativo efikasno koristiti dane resurse i već pri grijanju odabrati pravi uređaj.

Pravilna štednja - manji troškovi struje

Svako kućanstvo troši velike količine struje. Sa sljedećim savjetima možete nešto uštedjeti:

• Promijenite zastarjele sustave grijanja.
• Pravilno rasporedite toplinu.
• Izaberite odgovarajući uređaj za toplu vodu.
• Koristite obnovljive izvore energije.
• Koristite toplinu u zraku.

Ovim savjetima možete uštedjeti mnogo. Ne samo novac, i priroda će Vam biti zahvalna. Jer tim mjerama štednje pomažete efikasnom korištenju energije i štedite postojeće resurse.