Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Proizvodi Grijanje na kruto gorivo Kotlovi na kruto gorivo

Buderus grijanje na kruto gorivo, fleksibilno i ekološki prikladno

Buderus grijanje na kruto gorivo prikladno je za spaljivanje drva i drvnih otpadaka. Ali ono može također biti optimalna dopuna uljnom, plinskom ili solarnom uređaju.

Drvo je obnovljiva sirovina, a time je i obnovljiv izvor energije, ne šteti klimi pri izgaranju i nije komplicirano u proizvodnji, transportu i skladištenju.

Najmodernijom tehnikom koja je sadržana u Buderus kotlovima na kruta goriva, čini izuzetno veliki udjel energije pohranjene u krutom gorivu iskoristivim za toplinu.