Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Proizvodi Regulacija grijanja Regulacijski sustav 4000 Funkcijski modul FM441

Funkcijski modul FM441

Regulacijski sustav Logamatic 4000 za regulaciju dva kruga grijanja

Prednosti:

 • regulaciju kruga grijanja sa/bez pogona
 • regulaciju grijanja tople vode s pumpom za punjenje spremnika i cirkulacijske pumpe

Tehnologija

 • grijanje tople vode sa:
 • - vlastiti vremenski kanal ili vremenski povezan na krug grijanja
 • – po izboru u pripremnom stanju ili paralelno s krugovima grijanja
 • – mogućnost dnevne termičke dezinfekcije
 • – mogućnost dnevnog nadzora grijanja pitke vode i jednokratnog zagrijavanja na 60°C prema propisima DVGW-a radni list W551
 • – upravljanje cirkulacijskom pumpom s intervalnim uključvanjem ili trajnim pogonom i vlastitim vremenskim kanalom
 • - zagrijavanja na 60°C prema propisima DVGW-a radni list W551
 • - upravljanje cirkulacijskom pumpom s intervalnim uključvanjem ili trajnim pogonom i vlastitim vremenskim kanalom
 • ulaz za aktivaciju grijanja pitke vode ili termičke dezinfekcije pomoću eksternog kontakta
 • ulaz za dodatak eksterne dojave greške ili interne anode
 • poboljšano punjenje pitke vode pomoću korištenja ostatka topline kotla
Prospekt

Funkcijski modul FM441


Logamatic_4000.pdf