Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Proizvodi Solarna energija Kompletne stanice Logasol KS01

Logasol KS01

Buderus kompletna stanica se brine da kolektori transportiraju od sunca zagrijani solarni medij do spremnika.
Posebna kvaliteta: Ovdje su svi potrebni uređaji za pogon i sigurnost integrirani.
Po želji se može integrirati i solarna regulacija.

Sažetak svih prednosti

  • Integracija najvažnijih uređaja za sigurnost i regulaciju
  • Privlačan izgled
  • Ušteda vremena pri montaži

Tehnika

  • Kompaktna jedinica sa svim dijelovima bitnima za funkciju i sigurnost
  • Integrirani su: pumpa solarnog kruga, manometar, sigurnosni ventil, vodna prigušnica, u polaznom i povratnom vodu po jedan kuglasti ventil, termometar i nepovratni osigurač strujanja te stanica za punjenje i vijak sa spojnim prstenom
  • Kod kompletnih stanica s dva ogranka dodatno je integriran ipust zraka
  • Toplinska izolacija s bijelim ili plavim poklopcem
  • KS0105 s integriranom solarnom regulacijom SC20 ili SC40 odn. solarnim modulom SM10
  • KS0105/0110/0120/0150 bez regulacije za polja kolektora do 50 kolektora
  • Kompletne stanice s jednim ogrankom KS0105E i KS0110E za proširenje solarnih instalacija s 2 polja kolektora ili 2 potrošača

Regulacijski uređaji

Solarna tehnologija

Prospekt
Buderus Solartechnik
Logasol KS


Solarna tehnika.pdf