Početna stranica Press Kontakt
separator
Buderus
Podrška ErP - nove zakonske smjernice

ErP - nove zakonske smjernice

Unutar Europske unije, uređaji za proizvodnju topline i spremnici potrošne tople vode počevši od rujna 2015. godine morat će ispunjavati određene zahtjeve koji se postavljaju na energetsku učinkovitost, a time se traži primjena smjernica pri konstruiranju uređaja kao potrošača energije i uređaja važnih za potrošnju energije (ErP). U zemljama Europske unije ova se uredba odnosi na uljne i plinske kotlove za grijanje, dizalice topline, kogeneracijske energetske blokove (BHKW) i spremnike potrošne tople vode. Osim toga, uređaji i sustavi s toplinskim učinkom do 70 kW morat će biti označeni naljepnicom energetske učinkovitosti, kao što su već označeni električni uređaji, kao npr. perilice rublja, hladnjaci, perilice i sušilice rublja ili televizori. Na taj se način prema različitim bojama i slovima ove naljepnice energetske učinkovitosti, na prvi pogled ova električna trošila mogu razlikovati prema njihovoj energetskoj učinkovitosti.

Buderus Erp Tool

Direktivom je određena i opisana obveza označavanja sustava odgovarajućom energetskom naljepnicom za krajnjeg korisnika, te izdavanja podatkovne tablice.

Za ispravno označavanje odgovorna je tvrtka koja uređaj ili sustav stavlja u promet. To može biti instalater, trgovac ili proizvođač sustava.

Bosch Toplinska tehnika vam za izračun sustava i pribavljanje naljepnice sustava stavlja na raspolaganje besplatno Buderus ErP Tool, koji je jednako prikladan za vaše PC, tablet ili Smartphone uređaje.

Jednostavno posluživanje preko naziva proizvoda, oznake, broja artikla ili iz izbornika menija omogućava da Vašu individualnu izvedbu sustava možete brzo i jednostavno sastaviti korak po korak. Softver automatski radi potrebne izračune. Nakon toga možete preuzeti naljepnicu sustava i potrebne podloge, kao i PDF datoteku i poslati e-mailom ili ispisati.

Za pokretanje softvera molimo kliknite na link desno Buderus Erp Tool.

Zaštita klime kao globalni izazov

Razlog za poduzimanje ovih mjera širom svijeta, je zaštita od klimatskih promjena i zahtjev za smanjenjem emisija CO2. Na svjetskoj konferenciji o zaštiti klime 1997. u Kyotu zatraženo je da se godišnje emisije stakleničkih plinova industrijskih zemalja tijekom prvog perioda ispunjavanja ovih obveza od 2008. do 2012. smanje prosječno za 5,2 % u odnosu na stanje od 1990. godine. Sudionici konferencije o zaštiti svjetske klime 2012. u Kataru, suglasili su se da se valjanost Kyoto protokola produlji do 2020. godine.
Europske zemlje imaju najveću ulogu pri provođenju ciljeva zaštite klime. Zbog toga je Europska komisija u siječnju 2007. donijela sveobuhvatni paket mjera, s konkretnim postavljenim ciljevima za smanjenje emisija stakleničkih plinova, za pospješivanje primjene obnovljivih izvora energije i za uštedu energije. Već dva mjeseca kasnije, 27 zemalja članica i njihovi predsjednici vlada, ove energetske i političke ciljeve zaštite klime Europskog vijeća, učinili su obvezujućim primjenom formule 20/20/20. Shodno tome, unutar zemalja članica Europske unije, do 2020. godine, emisije stakleničkih plinova moraju se smanjiti za 20 % ispod razine u 1990. godini. Pored toga, udio obnovljivih izvora energije na Energiemix do 2020. godine mora se povećati na 20 %, a energetska učinkovitost do 2020. godine mora se povećati za najmanje 20 %.

Na osnovi zahtjeva iz ove formule, na razini zemalja članica EU sastavljene su smjernice za građenje objekata, smjernice za korištenje obnovljivih izvora energije i smjernice za ekološki prihvatljivo konstruiranje uređaja kao potrošača energije.

Modernizacijom sustava grijanja snižavaju se troškovi energije

Instalacije grijanja su najveći potrošači energije u privatnim kućanstvima. 62% energije troši se za grijanje prostorija, a 11% za pripremu tople vode. Modernizacija sustava grijanja zbog toga pruža maksimalnu mogućnost uštede energije. Kako bi se ove uštede mogle iskoristiti i izbjeći stalna povišenja troškova zbog rastućih cijena energenata, preporučamo da se što je moguće prije odlučite za energetski učinkovito Bosch ili Buderus rješenje za opskrbu toplinskom energijom.
Buderus ErP tool
Buderus ErP tool
Buderus ErP Tool
Nove Zakonske smjernice koje se odnose na vaš sustav grijanja


Buderus ErP Tool
Smjernice za ekološki prihvatljivo projektiranje